Gotowa kroczyć wydeptaną przeze mnie drogą?

Regulamin newsletter

  1. Za pośrednictwem Strony, Sklep  umożliwia Użytkownikowi Strony zawarcie  umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci materiałów za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
  2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu.
  3. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
  4. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
  5. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady ani Kursów.
  6. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Joannie Skwierczyńskiej.
  7. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e -mail: info@soberpolishgirl.com
  8. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona :
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się „.

Polityka dodawania opinii

Na stronie możesz zapoznać się z opiniami Klientów dotyczącymi współpracy ze mną i opiniami dotyczącymi Kursów i produktów. Dochowuję wszelkiej staranności, aby opinie oparte były na rzeczywistych odczuciach  Klientów.

Prezentowane na stronie opinie są przeze mnie weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały ze mną lub korzystają z moich Produktów.

Aby zweryfikować opinię, sprawdzam w bazie klientów czy osoba, która wystawiła opinię, jest rzeczywiście moim Klientem/Klientką. Jeśli nie jestem w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszczam jej na stronie.