Gotowa kroczyć wydeptaną przeze mnie drogą?

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 luty 2022r

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Joanna Skwierczyńska, 78 Fleet Road, flat 2, NW32QT, e-mail info@polishsobergirl.com. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, e-mail info@polishsobergirl.com.
 2. Dane zbierane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej należy wpisać: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak np. adres IP komputera, typ przeglądarki, itp. Dodatkowo nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych zebranych o naszych klientach żadnym podmiotom trzecim.
 5. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, lub podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru sprawiedliwości lub pracownikom GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Dane będą przetwarzane w celach:
  (1) świadczenia usługi sprzedaży produktów oferowanych przez Joanna Skwierczyńska, 78 Fleet Road, flat 2, NW32QT – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  (2) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  (3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie.
 8. Użytkownik może zawsze zawnioskować do Administratora Danych o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora zgodnie z art. 17 Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą:
  (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy Joanna Skwierczyńska, 78 Fleet Road, flat 2, NW32QT w celu obsługi strony internetowej soberpolishgirl.com oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
  (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  (3) podmiot świadczący usługi księgowe.
 11. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Joanna Skwierczyńska, 78 Fleet Road, flat 2, NW32QT z prośbą o udzielenie informacji.
 13. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej polityki prywatności, można się z nami kontaktować poprzez naszą witrynę, email lub telefonicznie.